Privacyverklaring

terug naar vorige pagina

Dit is de privacyverklaring van Durvers Lef-Management en onderliggende handelsnamen en bedrijfsactiviteiten. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.

Persoonsgegevens

Durvers Lef-Management verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Cookies

Durvers Lef-Management gebruikt geen cookies die persoonsgegevens verzamelen of inbreuk maken op je privacy.

Delen met anderen

Durvers Lef-Management verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Durvers Lef-Management neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 13 augustus 2022